Onze keurmerken

EU_Organic_Logo_Colour_rgb

 

 

Het groene blaadje uit sterren is het EU BIO logo.  Alleen biologische geteelde producten mogen dit keurmerk dragen. Biologisch werkende bedrijven worden gecontroleerd en gecertificeerd door SKAL.

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en hun producten.

Wanneer krijgt een product een Demeter-keurmerk?

Alle producten met een Demeter-keurmerk voldoen in ieder geval aan de normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd en mogen dus het groene EU bio logo dragen. Boeren en verwerkers die daarnaast voldoen aan de Demeter-normen en -richtlijnen ontvangen na de controle een Demeter-certificaat en mogen het Demeter-keurmerk voeren.

Wie geeft toestemming voor het voeren van het Demeter-keurmerk?

Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen.De Demeter Voorwaarden Commissie stelt normen op voor deze landen op basis van de wereldwijd geldende Demeter Standards van Demeter Internationaal. De onafhankelijke Demeter Licentie Commissie kent de Demeter-certificaten toe op basis van controles.

Hoe weet je zeker dat een product van Demeter-kwaliteit is?

Het Demeter-keurmerk op de verpakking of groentekist is de garantie dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit de biodynamische landbouw. De controle wordt uitgevoerd door nationaal erkende controle-organisaties die op de bedrijven, naast de biologische kwaliteitseisen tevens de biodynamische kwaliteitseisen controleren. In Nederland is dat Control Union Certifications. In Vlaanderen zijn dat Integra en Certisys.

Waaraan voldoen producten met het Demeter-keurmerk?

Meer informatie over de Demeter-normen en -richtlijnen voor de landbouw en verwerking lees je op de website van Demeter BD

Wij zijn ook GLOBAL GAP en GRASP gecertificeerd.

Voor deze certificering zijn eisen opgesteld o.a. op het gebied van milieu, omgang met werknemers, werkomstandigheden, voedselveiligheid, hygiëne, afvalverwerking, administratie en registratie van o.a. al deze aspecten.